Privacyverklaring

Algemeen

De Wageningse damvereniging WSDV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website.

Contactgegevens

Secretaris Hans Kromhout

Wageningse damvereniging WSDV

Postbus 1234

3830 AH Wageningen

Email: kromhout.hans@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze website:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw aanvraag of vraag te verwerken
  • Om u te informeren over onze activiteiten

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via onze secretaris.

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is altijd op onze website te vinden.